TUẦN 04, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 04, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

THỨ HAI, 20/7/2020

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp thường vụ Đảng ủy

Thành phần tham dự: Các đồng chí ban thường vụ Đảng ủy.

9:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị CBVC Trung tâm Khảo thí.    

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Trung tâm Khảo thí.                                                                                   

9:30 – 11:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp về việc hỗ trợ sinh viên Trường hiện đang học tập tại nước ngoài.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 16:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp về tổng kết công tác đào tạo đại học và sau đại học, công tác học sinh sinh viên của Trường ĐHNN, ĐHQGHN năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, P.CT&CTHSSV; các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).

THỨ BA, 21/7/2020  
8:00–10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về tổng kết công tác hợp tác phát triển, quản trị đại học, và cơ sở vật chất của Trường ĐHNN, ĐHQGHN năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng tham dự lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác dự án “Giáo dục tình nguyện Jump”.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.CT&CTHSSV, Khoa NN&VH Hàn Quốc, TT.CNTT-TT&HL.
THỨ TƯ, 22/7/2020  
7:45 – 9:30, tại Phòng GV tầng 2, C1

PHT. Nguyễn Xuân Long chỉ đạo Kỳ thi sát hạch tiếng Hàn bậc THPT năm 2020.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định 1050/QĐ-ĐHNN ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng.

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

14:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

THỨ NĂM, 23/7/2020

 

8:30, tại HT NVĐ, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự Hội nghị Tổng kết Chương trình Tây Bắc.

14:00 – 15:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Đảng ủy viên; các Giáo sư, Phó Giáo sư; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Nhà trường; Các đồng chí Uỷ viên ban chấp hành Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc các khoa, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn thuộc Trường THPT CNN và Trường THCS NN.

15:30 – 16:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Hội nghị BCH Đảng bộ Trường.

THỨ SÁU, 24/7/2020

 

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC


  1. Thứ Ba ngày 21/7/2020 (cả ngày) và thứ Tư ngày 22/7/2020 (từ 8:00-11:30
    ): Tổ chức Khóa Bồi dưỡng “Nhà giáo dục truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy năm học 2020-2021”. Thành phần tham dự: Ban Tổ chức Khóa học, Nhóm giảng viên tham gia giảng dạy, Tổ điều phối viên, Tổ truyền thông, Tổ giúp việc và toàn bộ cán bộ giảng dạy tham gia khóa học. (Lớp BD10: HT VĐL, Lớp BD11: HT tầng 1 ULIS Sunwah, Lớp BD 12: HT Tầng 2 ULIS Sunwah, Lớp BD 13: Homie B2, Lớp BD 14: Homie Khu liên hợp thể thao, Lớp BD 15: P.509, A1).
  2. 2Lịch tổ chức Hội nghị CCVC và TKNH các đơn vị:
  • Thứ Hai, ngày 20/7/2020:

8:00 – 11:30, tại Phú Thọ: Hội nghị CBVC Trường THPT CNN.

8:30 – 11:30, tại HT Vũ Đình Liên: Hội nghị CBVC Khoa Sư phạm Tiếng Anh.

8:30 – 11:30, tại P.201, A1: Hội nghị CBVC Phòng Đào tạo.

9:00 – 11:00, tại P.509, A1: Hội nghị CBVC Phòng Quản trị. 

  1. Thứ Ba ngày 21/7/2020 tại Trường THPT CNN: Tổ chức kỳ thi tuyển bổ sung hệ chuyên năm học 2019-2020.
  2. Thứ Bảy ngày 25/7/2020 và Chủ nhật ngày 26/7/2020, tại A2, C1: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  3. KHCN (đầu mối) phối hợp với Khoa NN&VHCNNTA (TS. Nguyễn Thị Minh Tâm) thực hiện công văn số 2044/ĐHQGHN-KHCN ngày 14 tháng 7 năm 2020 về cung cấp thông tin tham gia triển lãm sản phẩm KHCN ĐHQGHN, hạn nộp những sản phẩm tiêu biểu theo phụ lục đính kèm trước ngày 14/7/2020.
  4. TCCB thực hiện công văn số 2008/ĐHQGHN-CTHSSV về giới thiệu cán bộ tham dự Hội nghị “Gặp mặt đại biểu tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ”, hạn nộp danh sách trước ngày 15/7/2020.
  5. Phòng Đào tạo thực hiện công văn số 2007/ĐHQGHN-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2020 về xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2020-2021, hạn nộp ý kiến góp ý trước ngày 17/7/2020.