TUẦN 02 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 02 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 04/7/2022  
Cả ngày, tại P.410, A1 PHT. Lâm Quang Đông đón Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ cơ sở giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự:  Ca sáng: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL; thành viên Đoàn đánh giá. Ca chiều: Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các đơn vị: TT.KT, TT.CNTT-TT&HL, TT.ĐBCL, TT.ĐMST, thành viên Đoàn đánh giá. 
8:00 – 10:45, tại Hội trường Vũ Đình Liên và các hội trường theo phân công Ban Giám hiệu dự Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2022. Thành phần tham dự: Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường; lãnh đạo các phòng chức năng, các bộ môn trực thuộc Trường; Ban chủ nhiệm, giảng viên và giáo vụ các khoa đào tạo; toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2022. 
9:00, tại Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. 
14:00 – 15:30, tại P.509, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long dự Tập huấn Đoàn Kiểm tra coi thi THPT năm 2022. Thành phần tham dự: cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra coi thi THPT năm 2022 theo quyết định của Hiệu trưởng. 
THỨ BA, 05/7/2022  
8:30 – 10:00, tại Hội trường Vũ Đình Liên PHT. Nguyễn Xuân Long dự Tập huấn kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc TOPIK. Thành phần tham dự: toàn thể Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng. 
8:00, tại Hội trường Ban CHQS quận Cầu Giấy, 58 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương và phòng trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022. Thành phần tham dự: ông Nguyễn Văn Đoàn (P.QT). 
10:45 – 11:45, tại P.509, A1 PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ khai giảng khoá học Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam dành cho sinh viên Đại học Keimyung Hàn Quốc. Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc, các giảng viên và sinh viên tham gia khóa học. 
14:00, tại hội trường tầng 2 – Nhà khách ĐHQGHN Hiệu trưởng dự Giao ban ĐHQGHN Quý III/2022. 
14:00 – 15:30, tại P.406, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp Hội đồng xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở đợt 2 năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Đặng Thị Thanh Thúy (K.NN&VH Pháp), Lê Văn Tuyển (P.KHTC). 
THỨ TƯ, 06/7/2022  
8:00 – 12:00, tại P.509, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Tập huấn về công tác quản lý sở hữu trí tuệ trong Trường học. Thành phần tham dự: lãnh đạo phụ trách về khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ, trợ lý khoa học, các cán bộ, giảng viên các đơn vị đào tạo trong toàn Trường. 
14:00 – 16:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Công ty Hancom GenieK (Hàn Quốc) về kế hoạch triển khai dự án K-IBT và Ứng dụng học tiếng Hàn Genie-K. Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Trần Thị Hường, Nguyễn Thùy Dương (Khoa NN&VH Hàn Quốc). 
THỨ NĂM, 07/7/2022  
8:30 – 11:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Hội đồng Đánh giá và xếp loại VC, NLĐ và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng năm học 2021- 2022, Thành phần tham dự: ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (Công đoàn trường), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Cù Thanh Nghị (P.TCCB). 
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng làm việc với Văn phòng Tiếng Anh khu vực (RELO Vietnam). Thành phần tham dự: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Bùi Thúy Nga (P.KHCN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa SPTA). 
THỨ SÁU, 08/7/2022  
Cả ngày,tại P.208, A1 Hiệu trưởng tiếp công dân. Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC). 
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Lâm Quang Đông tiếp Đoàn công tác Complutense University of Madrid (Tây Ban Nha). Thành phần tham dự: ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT). 
THỨ BẢY, 09/7/2022  
  
CHỦ NHẬT, 10/7/2022  
  

                           THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

10:45 – 17:00, Chủ nhật, 10/7/2022, tại nhà C1 và Trường THPTCNN: Tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn TOPIK. Thành phần tham dự: Trưởng điểm, Trưởng thư ký, Thư ký (10:45 tập trung) và toàn thể cán bộ coi thi (11:00 tập trung). 

Ngày 7/7-8/7/2022: PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra công tác thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội.