TUẦN 01, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 01, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 28/6/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

9:30 – 11:30, tại P.301, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban chỉ đạo  kiểm tra  công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện Phòng Thanh tra và Pháp chế, Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh, Phạm Thị Minh Trang (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT). 

14:00 – 16:00, tại P.301, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long gặp mặt đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Việt Nhật về kiểm tra công tác coi thi THPTQG 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), đại diện Phòng TT-PC. 

14:00 – 16:30, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm xây dựng môn học Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội. 

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thúy Lan (P. Đào tạo), nhóm giảng viên xây dựng môn học. 

16:00, tại P.202, ĐHQGHN 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng làm việc với Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN. 

16:30 – 17:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng lớp văn bằng 2 (khóa 02), Ngành ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học dành cho cán bộ, giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BD NN) và khách mời. 

19:30  21:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

 

Ban Giám hiệu dự Lễ tổng kết năm học Trường THCS Ngoại ngữ. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường THPT CNN, P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.HCTH, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL, P.Quản trị, P.TCCB, Đoàn TN, Hội SV Trường. 

THỨ BA, 29/6/2021 

 

8:30 – 11:30, MS Teams 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi THPT 2021 do ĐHQG tổ chức. 

Thành phần tham dự: cán bộ có tên theo CV số 826/ĐHNN-TCCB ngày 21/6/2021 của Hiệu trưởng. 

9:00 – 10:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi giới thiệu về phần mềm học tiếng Anh trực tuyến. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN), Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (THCS NN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH) và khách mời. 

14:00, tại P.203, ĐHQGHN 

Hiệu trưởng dự họp Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Văn phòng Đề án FIRE. 

Thành phần tham dự: toàn bộ cán bộ VP Đề án FIRE. 

15:30 – 17:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với nhóm giảng viên chủ chốt về Giáo dục Ngoại ngữ để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động năm học 2021-2022.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (Phòng Đào tạo), Huỳnh Anh Tuấn (Khoa SĐH), các ông/bà theo QĐ của Hiệu trưởng. 

THỨ TƯ, 30/6/2021 

 

8:00 – 8:50, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

9:00 –11:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thành phần tham dự: các đồng chí: Đảng ủy viên, các ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ban Chi ủy các Chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Thường vụ Công đoàn trường. 

8:30 – 10:30, P.203, ĐHQGHN 

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp Hội đồng thẩm định gia hạn Chương trình đào tạo liên kết quốc tế. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Hoa Ngọc Sơn, Lưu Hồng Trang, Vũ Minh Hạnh (K.ĐT&BD NN). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng dự họp chi bộ Phòng HCTH-HTPT. 

Thành phần tham dự: đảng viên chi bộ Phòng HCTH-HTPT. 

THỨ NĂM, 01/7/2021 

 

Cả ngày, tại P.208, A1 

Hiệu trưởng tiếp công dân. 

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT-PC). 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy khóa QH.2017.F1 (đợt 01) tháng 6/2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách P.ĐT và P.CT&CT HSSV, đại diện lãnh đạo và giáo vụ các khoa đào tạo phụ trách sinh viên khóa QH2017.F1. 

THỨ SÁU, 02/7/2021 

 

8:00, tại HT tầng 1 Thành ủy, số 9 Ngô Quyền 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

9:00 – 11:00, P.410 và Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long gặp mặt cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra  công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 của trường ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện Phòng TT-PC, Dương Quỳnh Hoa ( P.TCCB), và các cán bộ làm nhiệm vụ theo công văn của Hiệu trưởng. 

14:00 – 16:00, P.410 và Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long gặp mặt cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra  công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 của trường Đại học Y Dược, Đại học Việt – Nhật. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện Phòng TT-PC, Dương Quỳnh Hoa ( P.TCCB) và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 của trường Đại học Y Dược, Đại học Việt Nhật. 

14:00 – 16:30, tại Homies A2 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm giảng viên xây dựng môn Design your life. 

THỨ BẢY, 03/7/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 04/7/2021