TUẦN 01, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 01, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

THỨ HAI, 01/7/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 10:30, tại P.509, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự “Lễ khai giảng khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên đại học Keimyung Hàn Quốc”.

Thành phần tham dự: Đại diện phòng HTPT; Ban chủ nhiệm khoa NN&VH Hàn Quốc.

10:45 – 11:15, tại P.509, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự “Lễ khai giảng khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên đại học Hongik Hàn Quốc”.

Thành phần tham dự: Đại diện phòng HTPT; Ban chủ nhiệm khoa NN&VH Hàn Quốc.

THỨ BA, 02/7/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường ĐHNN năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Dương Mỹ Hạnh (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

10:30 – 11:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo về việc triển khai đăng ký lớp học phần năm học 2019 – 2020.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN.

THỨ TƯ, 03/7/2019

 

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khảo thí.

THỨ NĂM, 04/7/2019

 

7:30, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng họp liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn.

8:30 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn cho kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật ngày 07/7/2019 (đợt 1 năm 2019).

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Trưởng điểm, Trưởng thư ký và Thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

9:00, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng họp giao ban ĐHQGHN Quý III/2019.

15:00 – 16:00, tại P.509, A1

Ban Giám hiệu gặp mặt các sinh viên QH2015 tốt nghiệp loại xuất sắc.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, Khoa SĐH và sinh viên được mời.

16:00 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu và cán bộ văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

THỨ SÁU, 05/7/2019

 

8:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên QH 2015 đợt tháng 7 năm 2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Đại diện Ban chủ nhiệm và giáo vụ các khoa đào tạo; toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7.

13:45 – 15:20, tại HT Sunwah

PHT. Lâm Quang Đông dự chương trình giao lưu sinh viên với đoàn đại biểu Hồng Công “Khám phá Việt Nam sáng tạo”.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty TNG về cải tạo, sửa chữa Khoa Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.Quản trị) và khách mời.

16:00 – 16:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, P.HCTH, P.CT&CTHSSV, P.KHTC; Bí thư Đoàn TN; Ban Thường vụ CĐ Trường và khách mời.

     

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. Thứ Sáu, ngày 05/7/2019, từ 16:30 – 19:00, tại Khu Liên hợp thể thao: Giao hữu bóng đá nam nữ cán bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN và Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy để gây quỹ “Chắp cánh ước mơ ULIS” cho sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ quan tâm.
  2. Chủ nhật, ngày 07/7/2019: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (đợt 1 năm 2019). Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Trưởng điểm, Trưởng thư ký, Thư ký và Cán bộ coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.