Trường Đại học Ngoại ngữ chuẩn bị triển khai hợp tác đào tạo với Trường Đại học Tây Nguyên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ chuẩn bị triển khai hợp tác đào tạo với Trường Đại học Tây Nguyên

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với các các vùng mà chính phủ ưu tiên phát triển đặc biệt, trong thời gian qua, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Tây Nguyên đã tích cực chuẩn bị cho việc xây dựng các chương trình hợp tác trong đào tạo. Để sớm triển khai việc hợp tác này, trong hai ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2016, đoàn công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã đến làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên. Tham gia Đoàn công tác còn có GS. TS. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN.

Đoàn đã phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hoạt động định hướng, giới thiệu chương trình đào tạo chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh cho hơn 100 sinh viên năm thứ 4 của Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Tây Nguyên. Đoàn cũng đã có các phiên làm việc, thảo luận để thống nhất về nội dung và phương thức phối hợp trong hợp tác đào tạo hệ sau đại học và hệ đại học giữa hai Trường. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên – TS. Ytru Alio và PGS.TS Trần Trung Dũng, lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Tài chính, Khoa Ngoại ngữ đã cùng tham gia các phiên làm việc.

adv

Trong phiên làm việc chính thức giữa hai Trường, GS. TS. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ĐHQGHN và thể hiện mong muốn mở rộng hơn nữa các nội dung hợp tác đào tạo giữa các đơn vị của ĐHGQHN và Đại học Tây Nguyên. PGS. TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đề nghị hai bên sớm hoàn thiện những thủ tục để cụ thể hóa chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh và triển khai những chương trình hợp tác tiếp theo giữa hai trường. Ông đã yêu cầu các phòng ban chức năng và khoa đào tạo của Đại học Tây Nguyên liên quan cần nhanh chóng triển khai công việc để thực hiện chương trình.

Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắc Lắk và đề nghị nhận được sự hỗ trợ cho chương trình hợp tác với Trường Đại học Tây Nguyên. Ông Phạm Đăng Khoa cho biết nhu cầu học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là nhu cầu tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ trong giáo viên phổ thông thuộc địa bàn của Sở rất cao. Ông cũng bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ khi nhận được yêu cầu từ các bên liên quan. Kết quả công việc đã cho thấy nhu cầu thiết thực và ý nghĩa quan trọng trong hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Tây Nguyên.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp và là cơ sở để cho hai Trường chính thức ký kết văn bản hợp tác, làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục và triển khai chương trình hợp tác trong thời gian sớm nhất có thể.

PGS. TS. Cầm Tú Tài