Tra cứu kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học có điều kiện năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học có điều kiện năm 2021

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG (cập nhật ngày 23/07/2021)

1. Thí sinh tra cứu bằng Số CMND/CCCD hoặc số điện thoại đã đăng ký.

2. Thí sinh có thắc mắc, vui lòng phản hồi tại địa chỉ https://forms.gle/s4PYjXmKj3NcQGCG9 trước 17h00 ngày 16/7/2021.

3. Kế hoạch nhập học và các thông tin khác sẽ được Nhà trường thông báo sau.

4. Xem thông tin về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo ngành học và đối tượng tại đây >>>.