Tra cứu kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ năm 2022


TRA CỨU KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH LỚP 6

Thí sinh sử dụng mã tra cứu đã được nhắn tin vào số điện thoại đăng ký trong hồ sơ để tra cứu kết quả thi. 

Trong trường hợp thí sinh không nhận được “Mã tra cứu”, đề nghị Quý phụ huynh dùng số điện thoại đã khai báo khi đăng ký dự thi nhắn tin vào số 0988464286 để được cấp lại Mã tra cứu (chỉ nhắn tin, không gọi điện).