Tra cứu kết quả kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 26.08.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 26.08.2017

 💡  Thí sinh tra cứu kết quả tại đây  💡