Thông tin cảnh báo về tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin cảnh báo về tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh

Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Trường ĐHNN,ĐHQGHN gửi thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh để biết và phòng tránh!

Các bạn Khối trưởng lớp trưởng lan tỏa và chia sẻ thông tin về cho lớp. Sau khi triển khai báo cáo lại tình hình theo đường link: shorturl.at/bjzNV . Thời hạn gửi lại trước 17h ngày 28/03/2023.

Thông tin liên hệ: Công an quận, CA phường để thông báo tin khi thực hiện tuyên truyền phòng ngừa!
– Số điện thoại trực ban CAQ
069 219 8205
– số điện thoại Đội An ninh CaQ
069 219 8210
– Số điện thoại trực ban Công an phường:
1. Dịch Vọng 024 37930 694
2. Dịch Vọng Hậu 024 37688 898
3. Mai Dịch 024 37684288
4. Nghĩa Đô 024 375 34127
5. Nghĩa Tân 024 37566 202
6. Quan Hoa 024 38330 305
7. Trung Hoà 024 35564 573
8. Yên Hoà 024 38334 717

Trân trọng.