Thông báo về việc tổ chức gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường, kết quả họp Ban Thường vụ Công đoàn về việc triển khai công tác tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

  1. Tổ chức các phong trào thi đua, chào mừng

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), để thể hiện sự tôn vinh của xã hội đối với nhà giáo, đồng thời động viên sâu sắc tới cán bộ, viên chức, người lao động, Ban chấp hành Công đoàn Trường đề nghị công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức đẩy mạnh các hoạt động chào mừng với nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành giáo dục; phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,  khơi dậy được tình cảm yêu nghề, giữ gìn đạo đức nhà giáo và đề cao sự cống hiến cho Nhà trường và ngành giáo dục.

Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các hoạt động: Dạy tốt, học tốt; đổi mới hoạt động giảng dạy; vệ sinh trường lớp; hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, … gắn với các phong trào thi đua, phong trào hành động, khẩu hiệu của ngành trong từng đơn vị với các hình thức phong phú và phù hợp.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo; đặc biệt là sự quan tâm tới các nhà giáo đã nghỉ hưu, cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm,… thể hiện được truyền thống nhớ ơn người đi trước, người đã có công lao đóng góp cho sự phát triển đơn vị và Nhà trường.

Đối với Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cần gắn kết các hoạt động chào mừng ngày 20/11 với các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị.

Căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 với không khí trang trọng, vui tươi, có ý nghĩa giáo dục với các hoạt động phù hợp với đơn vị.

2. Tổ chức Gặp mặt ngày Nhà Giáo Việt Nam

Đối với các Khoa đào tạo, Trường THPT chuyên NN: Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để chủ động bố trí thời gian, hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo không khí vui tươi, trang trọng và tiết kiệm.

Đối với các Phòng, các Trung tâm, các Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN, Trường THCS Ngoại ngữ: Công đoàn Trường chủ trương việc tổ chức hoạt động chung, cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức:

Từ 08h00 – 11h00 ngày 20/11/2019 (thứ Tư): Các đơn vị đón tiếp khách và chủ động tổ chức các hoạt động tại đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp tại nhà A1 để tổ chức gặp mặt liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp, các hội trường thuộc khu vực giảng đường liên hệ Phòng Quản trị để đăng ký sử dụng.

Từ 11h00 đến 13h00 ngày 20/11/2019 (thứ Tư): Tổ chức sinh hoạt chung và liên hoan giữa các đơn vị tại sân nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ.T

Thànhphần: Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác và cán bộ nghỉ hưu tại các Phòng ban, các Trung tâm, các Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN, Trường THCS Ngoại ngữ, các cán bộ đã nghỉ hưu công tác tại các đơn vị không còn phiên hiệu và khách mời.

Trang phục: Công đoàn trường khuyến nghị sử dụng đồng phục Nhà trường khi tham gia hoạt động.

3. Một số vấn đề khác

– Các khoa đào tạo, Trường THPT CNN nếu có nhu cầu tham gia hoạt động chung với khối Phòng Trung tâm, các bộ môn trực thuộc có thể đăng ký với Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 08/11/2019.

– Các đơn vị tham gia lập danh sách cán bộ đơn vị mình (gồm DS cán bộ đang công tác và cán bộ đã nghỉ hưu) gửi về VP Công đoàn trường trước 08/11/2019, gửi bản mềm Danh sách về email: haidoan.ulis@gmail.com.

– Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ lập danh sách cán bộ nghỉ hưu của các đơn vị không còn phiên hiệu gửi về VP Công đoàn Trường trước 08/11/2019.

– Những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức hoạt động đề nghị các đơn vị liên hệ Văn phòng Công đoàn Trường để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, BCH Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị và thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức được biết và hưởng ứng tham gia./.