Thông báo về việc tổ chức Chuyên đề tự chọn thuộc chương trình giáo dục, định hướng sinh viên năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức Chuyên đề tự chọn thuộc chương trình giáo dục, định hướng sinh viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học và Chương trình giáo dục, định hướng sinh viên thông qua Chuyên đề tích lũy “Ulis Stars” cho sinh viên năm học 2021 – 2022, Phòng Chính trị & Công tác học sinh, sinh viên thông báo về lịch học Chuyên đề Tư vấn chính sách, học bổng, vay vốn nộp học phí cho sinh viên như sau

  1. Tên chuyên đề (chuyên đề tự chọn): Tư vấn chính sách, học bổng, vay vốn nộp học phí
  2. Đối tượng: Toàn thể sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia 
  3. Thời gian: 20h00 ngày thứ Tư, 01/12/2021
  4. Kênh học tập: Zoom ID: 948 7465 6738,    Mật khẩu: ulisstar
  5. Hướng dẫn truy cập Zoom:

– Cài app Zoom US trên điện thoại hoặc máy tính

– Chọn mục tham gia cuộc họp

– Diền Zoom ID và mật khẩu tương ứng

– Đổi tên thiết bị theo cú pháp: Mã số SV_Họ và tên (ví dụ 2104xxxx_Nguyễn Văn A). Đây là yêu cầu bắt buôc để BTC có thể quản lý được nhân sự truy cập Zoom, đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Sinh viên đăng ký tham dự chương trình tại đây: https://forms.gle/T8aeogg2QReizMGe9

Đây là các chuyên đề học tập tự chọn dành cho sinh viên. Sinh viên thực hiện việc điểm danh theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Các khoa đào tạo thông báo cho sinh viên có nhu cầu tham gia được biết.