Thông báo Về việc tăng thời lượng phục vụ bạn đọc tại Bộ phận Học liệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Về việc tăng thời lượng phục vụ bạn đọc tại Bộ phận Học liệu

THÔNG BÁO

Về việc tăng thời lượng phục vụ bạn đọc của

Bộ Phận Học liệu, Trung tâm CNTT-TT&HL

Triển khai đề án “Phát triển văn hóa đọc”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường dễ dàng khai thác tài liệu, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, từ ngày 01/11/2018 Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL (Tầng 2 Nhà C3) sẽ tiến hành mở cửa phục vụ bạn đọc thông trưa. Cụ thể Trung tâm sẽ phục vụ bạn đọc từ 8h00 đến 17h00 (không nghỉ trưa) các ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần.

Trân trọng thông báo.