Thông báo về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai do mưa lũ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai do mưa lũ

Thực hiện Công văn số 257/CĐN-CSPL ngày 11/8/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ủng hộ cán bộ, nhà giáo, người lao động và đồng bào các tỉnh bị thiên tai lũ lụt,

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường phát động trong toàn Trường và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ) Nhà trường thực hiện cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, CBVCLĐ và học sinh, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường có gia đình ở vùng lũ bị thiệt hại, tham gia các hoạt động từ thiện khác.

Qua những cuộc vận động quyên góp trước đây, Công đoàn Trường đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tập thể và cá nhân trong Trường, thể hiện truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng cuộc vận động và sẵn sàng đóng góp tiền, hiện vật… giúp đỡ, hỗ trợ các đồng nghiệp và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Năm học 2016-2017, cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường đã quyên góp được 160.541.000 đ trong đó Nhà trường đã tổ chức trao tặng cho 10 sinh viên đang học tập tại Trường có gia đình bị thiệt hại vì mưa lũ số tiền 30 triệu đồng và 120 triệu đồng đã được trao tặng cho thầy và trò các trường THPT Quảng Hòa, An Thủy, Lộc Thủy, Mỹ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình.

Để việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động của Nhà trường đạt hiệu quả và theo đề nghị của nhiều tập thể, cá nhân, Ban Tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động xin làm rõ và thống nhất một số nội dung sau đây:

  1. Về chủ trương: Công đoàn Trường tổ chức quyên góp nhằm thực hiện cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ĐHQGHN phát động. Việc tham gia quyên góp là tự nguyện.
  2. Thành phần tham gia quyên góp: Các tập thể trong toàn Trường và toàn thể CBVCLĐ Nhà trường.
  3. Hình thức quyên góp, giúp đỡ, hỗ trợ: Tiền mặt.
  4. Mức đóng góp: Mỗi CBVCLĐ Nhà trường đóng góp tối thiểu 01 ngày lương (01 ngày lương được hiểu là Lương tối thiểu x Hệ số lương (bậc lương) x Hệ số phụ cấp : 22 ngày hoặc chính là số tiền được BIDV nạp hàng tháng vào tài khoản của người đó qua tin nhắn có ghi: …ND: SALARY LUONG T… và chia cho 22 ngày làm việc).
  5. Thời gian, địa điểm nhận quyên góp:

5.1. Tại Công đoàn các đơn vị: Đến hết ngày 30/8/2017.

5.2. Công đoàn Trường nhận tiền quyên góp cùng với danh sách (theo mẫu đính kèm) của các đơn vị: Chậm nhất là ngày 31/8/2017 tại Văn phòng Công đoàn Trường (Đ/c Đoàn Thị Hồng Hải, DĐ: 0917744616, Email: haidoan.ulis@gmail.com).

  1. Tổ chức thực hiện:

6.1. Công đoàn các đơn vị báo cáo chi bộ, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động toàn thể CBVCLĐ của đơn vị tích cực hưởng ứng; tổ chức và lập danh sách thu nhận tiền quyên góp của đơn vị.

6.2. BCH Công đoàn Trường tổ chức tiếp nhận, triển khai thực hiện yêu cầu, phân công của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN và báo cáo Công đoàn ĐHQGHN kết quả quyên góp trong ngày 01/9/2017.

Mặc dù hiện nay, nhiều CBVCLĐ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN còn gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên những năm qua, CBVCLĐ Nhà trường luôn phát huy truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái, đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và sẵn sàng đóng góp tiền, hiện vật… giúp đỡ, hỗ trợ các đồng nghiệp và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Ban Chấp hành Công đoàn Trường rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể các đơn vị và cá nhân trong Trường. Để việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch các công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc trong Trường quan tâm triển khai thực hiện tốt những nội dung công việc được phân công.