Thông báo về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo và hướng dẫn sinh viên kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và các chứng chỉ: Ngoại ngữ chuyên; ngoại ngữ 2; Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất (riêng chứng chỉ GDTC sẽ được thông báo trên Portal vào năm thứ tư, cuối học kỳ 8) đã tích lũy trên Portal. Cụ thể như sau:

 1. Cách thức xem kết quả học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020 và các chứng chỉ:
 2. Sinh viên truy cập trang: http://daotao.vnu.edu.vn/
 3. Nhập Tên truy cập (là mã sinh viên) và Mật khẩu đăng nhập đã được cung cấp.
 4. Vào mục Kết quả học tập để xem điểm các học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020
 5. Cách thức đề nghị bổ sung, sửa kết quả điểm học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 và các chứng chỉ (Nếu sinh viên có kết quả điểm học phần không đúng hoặc thiếu):
 6. Sinh viên vào mục Danh sách Biểu mẫu tải và in file Donsuadiem,chungchi.doc

     hoặc Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ theo file đính kèm.

 1. Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ.
 2. Nộp Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ tại Văn phòng khoa.

III. Thời gian nộp Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ

 1. Sinh viên nộp Đơn sửa điểm, chứng chỉ tại Văn phòng khoa từ ngày 04/03/2020 đến hết ngày 10/03/2020. Quá thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên về điểm sẽ được giải quyết vào kỳ thứ 8 của khóa học.
 2. Các khoa đào tạo kiểm tra, xác nhận, nhập vào file theo biểu mẫu của trường và chuyển file (ghi ra đĩa CD có chữ ký của Ban chủ nhiệm khoa) cùng toàn bộ Đơn sửa điểm, chứng chỉ gốc của sinh viên cho phòng Đào tạo (P109-A1) trước 16h00 ngày 12/03/2020.
 3. Phòng Đào tạo thông báo phản hồi kết quả điểm, chứng chỉ trên Portal từ 16h00 ngày 13/03/2020.
 4. Phòng Chính trị và Công tác HSSV sử dụng kết quả điểm trên phần mềm quản lý đào tạo từ 16h00 ngày 16/03/2020.

Kết quả học tập tích luỹ thông báo trên Portal Sinh viên dùng để xét học bổng, xét thi đua khen thưởng, xét học vụ, xét tốt nghiệp.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết và thực hiện đúng thời gian quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo, phòng 109 nhà A1 trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN.