Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2020

Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy (chương trình đào tạo bằng thứ nhất và chương trình đào tạo bằng thứ hai) tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2020
 
Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy (chương trình đào tạo bằng thứ nhất và chương trình đào tạo bằng thứ hai) tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2020 theo các nội dung sau đây:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường tầng 1 toà nhà Sunwah, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thời gian tập trung:
– 08h30 Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2021.
– 08h45 Đón tiếp Đại biểu là cán bộ trong Trường và khách mời.
– 09h00 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.
2. Thành phần đại biểu
– Trường Đại học Ngoại ngữ:
Đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa đào tạo và giáo vụ các Khoa có sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2020.
– Đại biểu sinh viên:
Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2020
Sinh viên đến dự mang theo Thẻ sinh viên, giấy tờ tùy thân và khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Nhà trường như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.