THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM”

Ban Tổ chức kính gửi các thầy cô thông báo tổ chức tọa đàm và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các thầy cô và các em sinh viên.
1. Thời gian: 14h00-16h00, Ngày 19/2/2022 (Thứ 7)
2. Hình thức tổ chức: trực tuyến qua Zoom
3. Diễn giả: PGS. TS. Lê Hùng Tiến, GS.TS. Vũ Văn Đại
4. Mục tiêu:
– Giới thiệu nội dung chính trong nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của Nhóm Biên phiên dịch liên khoa (Trường ĐHNN – ĐHQGHN), và nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực dịch thuật của GS.TS. Vũ Văn Đại
– Chuẩn bị nội dung cho Hội thảo quốc gia về đào tạo biên phiên dịch vào tháng 8/2022
5. Thành phần tham dự:
– Giảng viên và sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Ngoại giao;
– Các biên/phiên dịch và các cá nhân quan tâm trong và ngoài Trường.
6. Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt
7. Kinh phí tham dự: Miễn phí
8. Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/toadamdichthuat2022
Trân trọng kính mời.