Thông báo tổ chức hoạt động chào mừng năm mới Kỷ Hợi – 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức hoạt động chào mừng năm mới Kỷ Hợi – 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường, kết quả họp Ban Thường vụ Công đoàn về việc triển khai công tác tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới, xuân Kỷ Hợi, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo kế hoạch như sau:

I. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa chào mừng

Mục đích nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Trường để chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Kỷ Hợi 2019”; thông qua các hoạt động chào mừng, góp phần tuyên truyền về kỷ niệm ngày thành lập Đảng và những thành tựu của Nhà trường đã đạt được trong năm 2018, giáo dục truyền thống yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp, phổ biến việc thực hiện Thông báo số 53/TB-ĐHNN ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công văn số 5813/BGDĐT ngày 21/12/2018  của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để cán bộ, viên chức đơn vị biết và thực hiện.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo; đặc biệt là sự quan tâm tới các nhà giáo đã nghỉ hưu, cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm,… thể hiện được truyền thống nhớ ơn người đi trước, người đã có công lao đóng góp cho sự phát triển đơn vị và Nhà trường.

Tổ chức gặp mặt chào đón năm mới 2019 với không khí trang trọng, vui tươi, có ý nghĩa giáo dục phù hợp với đơn vị.

II. Tổ chức Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi

Đối với các Khoa đào tạo, Trường THPT chuyên NN: Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, lịch giảng dạy của cán bộ để bố trí thời gian, hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo không khí vui tươi, trang trọng và tiết kiệm.

Đối với các đơn vị Phòng ban, các Trung tâm, Bộ môn NN & VH Việt Nam, BM Tâm lí Giáo dục, BM NN & VH Ả Rập, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN: Công đoàn Trường chủ trương việc tổ chức hoạt động chung, cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Từ 08h00 – 10h00 ngày thứ Hai, 11/02/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi): Các đơn vị đón tiếp khách và chủ động tổ chức các hoạt động tại đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp tại nhà A1 để tổ chức gặp mặt liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp, các hội trường thuộc khu vực giảng đường liên hệ Phòng Quản trị để đăng ký.

Từ 10h00 đến 11h00 ngày thứ Hai, 11/02/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi): Tổ chức hoạt động chung chào đón tân niên giữa các đơn vị trên tại Hội trường Vũ Đình Liên, Công trình khoa Pháp.

  1. Thành phần:

Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại các Phòng ban, các Trung tâm, Bộ môn NN & VH Việt Nam, BM Tâm lí Giáo dục, BM NN & VH Ả Rập, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN và khách mời.

  1. Kinh phí:

Công đoàn các đơn vị xác nhận số cán bộ đơn vị mình có mặt và đóng góp theo định mức 50.000đ/ 1 cán bộ.

Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động khánh tiết và tổ chức gặp mặt.

III. Một số vấn đề khác

Văn phòng Công đoàn: Lập dự trù, chuẩn bị kinh phí, làm maket, phối hợp công đoàn các đơn vị để chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và các hoạt động khánh tiết cho buổi lễ.

Công đoàn Trung tâm Phát triển nguồn lực phối hợp với Văn phòng Công đoàn Trường để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động.

Những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức hoạt động đề nghị các đơn vị liên hệ Văn phòng Công đoàn Trường để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Hoạt động đón xuân Kỷ Hợi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong Nhà trường, BCH Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị và  thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức được biết và hưởng ứng tham gia./.