Thông báo nhận bảng điểm thi HSK ngày 11/11/2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo nhận bảng điểm thi HSK ngày 11/11/2017

Phòng Hợp tác và Phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội trân trọng thông báo các thí sinh dự thi HSK ngày 11 tháng 11năm 2017 đến nhận kết quả như sau:

  1. Địa điểm: Phòng 407- Nhà A1, Phòng HTPT – Trường ĐHNN-ĐHQGHN
  2. Thời gian: từ ngày 08/01/2018  đến ngày 12/01/2018

            Sáng:         9h – 11h

            Chiều:       15h – 16h30

  1. Lưu ý:

– Đề nghị tất cả thí sinh đến nhận bảng điểm theo đúng thời gian thông báo.

– Khi đến nhận kết quả thi, thí sinh bắt buộc xuất trình thẻ dự thi.

– Nếu thí sinh nhờ người khác đến nhận kết quả, người đến nhận phải có giấy ủy quyền ghi rõ họ tên, số CMT/hoặc hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại của thí sinh và của người được ủy quyền nhận thay. Giấy ủy quyền có thể viết tay hoặc đánh máy và không cần xác nhận địa phương/ cơ quan. Người được ủy quyền mang theo CMTND của mình và thẻ dự thi của thí sinh.

– Trường hợp thí sinh không thể đến nhận bảng điểm vào thời gian qui đinh trên, đề nghị thí sinh liên hệ trong giờ hành chính vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm của tháng 1 năm 2018.  số ĐT: 0968. 842.383

 Phòng Hợp tác và Phát triển.