Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016 đợt 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016 đợt 2, cụ thể:

Tên đề tài luận án: Individualism and collectivism in American and Vietnamese advertisements (Tính cá nhân và tính tập thể trong quảng cáo của Mỹ và Việt Nam)

Người thực hiện: Phạm Thị Tâm

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã số: 9220201.01

Khóa: QH2016 đợt 2

Cán bộ hướng dẫn:

 1. PGS. TS. Nguyễn Văn Trào (Hướng dẫn chính)
 2. TS. Huỳnh Anh Tuấn (Hướng dẫn phụ)

Thời gian: 8h30, Thứ Hai ngày 26 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng 101A3, Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, xin xem tại đây!

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Tâm
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 30/06/1985
 4. Nơi sinh: Nghệ An
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 250 /QĐ-ĐHNN, ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Gia hạn thời gian bảo vệ luận án 2 năm từ 2019 đến 2021

 1. Tên đề tài luận ánIndividualism and collectivism in American and Vietnamese advertisements (Tính cá nhân và tính tập thể trong quảng cáo của Mỹ và Việt Nam)
 2. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
 3. Mã số: 9220201.01
 4. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào (Hướng dẫn chính)

TS. Huỳnh Anh Tuấn (Hướng dẫn phụ)

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu điều tra biểu hiện và cách thể hiện của các giá trị cá nhân và tập thể trong quảng cáo của Mỹ và Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa phi bản chất thông qua phân tích chủ đề, thủ pháp sáng tạo và thiết bị đa phương thức bằng phương pháp hỗn hợp tuần tự khám phá. Các kết quả đáng ghi nhận của nghiên cứu là:

– Nghiên cứu xác định được các giá trị cá nhân và giá trị tập thể trong quảng cáo của Mỹ và Việt Nam. Cả giá trị cá nhân và tập thể đều được thể hiện trong cả quảng cáo của Mỹ và Việt Nam. Nghiên cứu này đã xác nhận định đề đa chiều của lý thuyết cá nhân và tập thể, một trong những khía cạnh tâm lý quan trọng nhất từ ​​góc độ quảng cáo do Zhang (2004) đề xuất trên các quảng cáo ở tạp chí.

– Nghiên cứu phát hiện và phân tích tần suất biểu hiện của giá trị cá nhân và giá trị tập thể trong quảng cáo của người Mỹ và người Việt.

– Nghiên cứu khám phá cách thức các giá trị cá nhân và tập thể thể hiện thông qua các chiến thuật sáng tạo và các công cụ đa phương thức trong các quảng cáo của Mỹ và Việt Nam. Do đó, nó đã xây dựng khung phân tích đầu tiên để tìm ra các công cụ đa phương thức thể hiện các giá trị cá nhân và tập thể trong quảng cáo. Những khung phân tích này có thể hữu ích cho nghiên cứu trong tương lai trong các bối cảnh và thông điệp văn hóa khác.

– Nghiên cứu so sánh, đối chiếu những điểm giống và khác nhau trong việc thể hiện giá trị cá nhân, giá trị tập thể và việc thể hiện những giá trị đó trong quảng cáo của Mỹ và Việt Nam. Những phát hiện của nghiên cứu này cũng đã làm sáng tỏ sự phức tạp và động lực của các xu hướng văn hóa phương Tây hóa và bản địa hóa khi các giá trị chủ nghĩa cá nhân hiện diện trong quảng cáo Việt Nam ở mức độ cao.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Đối với các nhà phê bình xã hội và các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến tác động của các giá trị văn hóa trong quảng cáo, kết quả của nghiên cứu này có thể giúp họ xác định những ưu và nhược điểm của việc mang các giá trị văn hóa đó vào trong quảng cáo cho việc thay đổi trong tương lai hay không theo mức độ thể hiện của các giá trị.

– Kết quả của nghiên cứu này cũng gợi ý rằng các nhà quảng cáo ở Mỹ và Việt Nam có thể hưởng lợi từ những hiểu biết sâu sắc về quảng cáo trong việc điều chỉnh các chủ đề quảng cáo, chiến thuật sáng tạo và các công cụ đa phương thức để thu hút người tiêu dùng trong các nền văn hóa cá nhân và tập thể.

– Kết quả nghiên cứu giúp cung cấp cơ sở lý luận thực tiễn giúp cho sinh viên marketing hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các giá trị văn hóa trong quảng cáo nói riêng và marketing nói chung, mức độ và cách thức tiếp nhận các giá trị văn hóa trong quảng cáo nói chung đồng thời tìm ra cách truyền tải ý tưởng của mình sao cho thuyết phục trong các thông điệp quảng cáo của họ sau này.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-Sự nhấn mạnh liên tục, phổ biến và có chọn lọc của một số giá trị văn hóa nhất định trong quảng cáo, theo thời gian, có thể cơ cấu lại hệ thống phân cấp giá trị trong quảng cáo; tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận bởi các nghiên cứu về phản ứng của khán giả. Nếu các nghiên cứu tiếp theo có thể đi kèm với nghiên cứu về phản ứng của khán giả, thì sẽ có một nghiên cứu hoàn chỉnh hơn.

– Cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu sử dụng các khung phân tích mới nhằm thể hiện các giá trị cá nhân và tập thể trong các thông điệp và bối cảnh văn hóa khác để củng cố giá trị và độ tin cậy của các khung phân tích mới đó.

– Cần có nhiều tín hiệu phi ngôn ngữ khác có thể được nghiên cứu sâu trong các nghiên cứu sau này như màu sắc, khung hình, độ gần đúng và kiểu chữ cũng là thuộc tính để chỉ ra các giá trị văn hóa.

 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Phạm Thị Tâm (2018), “The influence of individualism- collectivism dimension on communication and language use”, Kỷ yếu Hội thảo dành cho nghiên cứu sinh, Đại Học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội, 579-585.

Phạm Thị Tâm (2022), “Tính cá nhân và tâp thể trong quảng cáo: Tổng quan”, Journal of English Language Teaching and Applied Linguistic, 4 (1), 30-36.

Ngày 18  tháng 11 năm 2022

 Nghiên cứu sinh

Phạm Thị Tâm

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Pham Thi Tam
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: 06/30/ 1985
 4. Place of birth: Nghe An
 5. Admission Decision number: 2500/QĐ-ĐHNN  Dated:  17/10/2019
 6. Changes in academic process:

Extension date: From 2019 to 2021

 1. Official thesis title:  Individualism and collectivism in American and Vietnamese advertisements
 2. Major: English linguistics.
 3. Code: 9220201.01
 4. Supervisors:

Asso. Pro. Dr. Nguyen Van Trao

Dr. Huynh Anh Tuan

 1. Summary of the new findings of the thesis:

The study investigated the manifestation and the representation of the individualist and collectivist values in American and Vietnamese advertisements under a non-essentialist view of culture through analyzing themes, creative tactics and multimodal devices by using exploratory sequential mixed method. The remarks of the study are:

 • The study identified the individualist and collectivist values in the American and Vietnamese advertisements. Both individualist and collectivist values are manifested in both American and Vietnamese advertisements. This study confirmed the multidimensionality postulate of the I-C theory, one of the most important psychological dimensions from an advertising perspective on magazine advertisements proposed by Zhang (2004).
 • The study discovered and analysed the frequencies in which the individualist and collectivist values are manifested in the American and Vietnamese advertisements.
 • The study explored the ways those individualist and collectivist values represented through creative tactics and multimodal devices in the American and Vietnamese advertisements. It, therefore, proposed the first frameworks built to figure out the multimodal devices representing individualist and collectivist values in advertisements. These frameworks may be useful in future research in other cultural and message contexts.
 • The study compared and contrasted the similarities and differences in the manifestation of the individualist and collectivist values and the representation of those values in the American and Vietnamese advertisements. The findings of this study have also shed light on the complexities and dynamics of the cultural tendencies of westernization and localization when there are individualist values present in Vietnamese ads at a high level.
 1. Practical applicability, if any:
 • For social critics and policy makers concerned about the cultural effects of cultural values in advertisements, the findings of this study may help them justify whether further monitoring of the pros and cons of applying those values in ads are in need as the results of potential shift of value hierarchies in certain segments of the population who are more susceptible to foreign cultural influence, such as the youth.
 • The findings of this study also suggest that advertisers in America and Vietnam may benefit from the insights of the advertisements in adapting advertising themes, creative tactics and multimodal devices to appeal to consumers in the individualist and collectivist cultures. On the other hand, both American and Vietnamese advertisers should rely more on consumer response research to confirm.
 • The findings of this study help bring about the practical theoretical bases for application in providing the marketing students with a better understanding about firstly the importance of cultural values in advertising in particular and in marketing in general, secondly the levels and ways cultural values are adopted in advertising and marketing, and finding out the ways to convey their ideas so persuasively in their advertising messages later on.
 1. Further research directions, if any:

– The persistent, pervasive, and selective emphasis of certain cultural values in advertisements can, over time, reconfigure value hierarchies in individuals, societies, and cultures; however, this is yet to be confirmed by audience response studies. If the next studies can be accompanied by audience response studies, there should be a more complete one.

– More studies using the instruments need to be conducted to establish the validity and reliability of the new analytical frameworks for the representation of the individualist and collectivist values in other cultural messages and contexts.

– There should be many other non-verbal cues that can be deeply dug into in future research like color, the frame, the approximity, and the letter styles which also attribute to pointing out the cultural values as well in further study.

 1. Thesis-related publications:
 2. Tam, P.T. (2018), “The influence of individualism- collectivism dimension on communication and language use”, Graduate research symposium proceedings, University of Languages and International Studies, VNU, 579-585.
 3. Tam, P.T. (2022), “Individualism and collectivism in Advertising: An overview”, Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, 4(1), 30-36.

Date: 11/18/2022

Signature

Pham Thi Tam

Xin kính mời thầy/cô, cán bộ, học viên/nghiên cứu sinh và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!