Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

Chương trình bàn thảo và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 

Chiều ngày 22/2/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình bàn thảo và lễ ký kết giữa hai trường về công tác nâng cao chất lượng và phát triển đủ số lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025.