seminar – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: seminar

Thông báo về việc tổ chức Seminar ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Phòng Hợp tác Phát triển tổ chức đợt Semina cho cán bộ giảng dạy & nghiên cứu toàn Trường thảo luận đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế: cạm bẫy và chiến lược cũng như tìm hiểu các yếu tố tác động tới việc học tập của giáo viên tiếng Anh theo quan điểm lý thuyết hoạt động văn hoá-xã hội