IELTS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: IELTS

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đặc biệt cho người học và dự thi IELTS – Khẳng định Tầm và Tâm của một tổ chức lớn!

Ngày 27/5/2018 vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) đã tổ chức kỳ thi thử IELTS của IDP cho gần 300 học sinh, sinh viên và người học tiếng Anh từ trong và ngoài trường. Đây là