hội thảo chuyên ngành – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hội thảo chuyên ngành

Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn”

Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” tổ chức tại ULIS ngày 17/11/2018. Các bài viết gửi