Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh

Sẵn sàng đón nhận thách thức

Năm 2016, Trường ĐHNN đẩy mạnh đổi mới trong quản lý điều hành, trong đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác phát triển và gặt hái được nhiều thành công. Sự đồng lòng, đồng thuận, tinh thần nhiệt huyết của cán bộ, giảng viên