gặp gỡ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: gặp gỡ

Sinh viên ULIS gặp gỡ Nhà văn Bill Pearl (Mỹ)

Ngày 21/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức buổi gặp gỡ và trò chuyện với Nhà văn Bill Pearl (Mỹ). Ông là tác giả của nhiều đầu sách và tiểu thuyết viết về Việt Nam như “Những trái tim lửa cháy Paris 1968”, “Sứ mệnh ở Paris 1990”.