đơn vị đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đơn vị đào tạo

Giới thiệu Khoa Sư phạm tiếng Anh

KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH Khoa Sư phạm tiếng Anh (Faculty of English Language Teacher Education) là khoa đào tạo thu hút đông đảo sinh viên và cũng có nhiều giảng viên nhất của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà