Đề án đổi mới công tác thực hành thực tập và kỹ năng bổ trợ cho sinh viên. – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Đề án đổi mới công tác thực hành thực tập và kỹ năng bổ trợ cho sinh viên.

livestream

(Video) Hỏi đáp về Đề án Đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ

Ngày 5/4/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã thực hiện buổi livestream để giải đáp và tư vấn trực tuyến đến sinh viên Nhà trường, các em học sinh và phụ huynh quan tâm về các vấn đề có liên quan đến Đề án Đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Nhà trường.