đề án 844 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đề án 844

Kết nối về công tác giảng dạy với hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học không chuyên kinh tế

Ngày 23/07/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Văn phòng Đề án 844, Bộ KH&CN) đã