chuyển đổi số – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: chuyển đổi số

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiệu quả học liệu số trên MS. Office 365 trong đào tạo kết hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày 14/9/2022, tại Hội trường Vũ Đình Liên đã diễn ra Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiệu quả học liệu số trên MS. Office 365 trong đào tạo kết hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. DOWNLOAD TÀI LIỆU:  LINK Tọa