chuyển đổi số – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: chuyển đổi số

Trường Đại học Ngoại ngữ tự đánh giá chuyển đổi số theo Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học

Ngày 25/5/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá chuyển đổi số theo Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học. Gồm 15 thành

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiệu quả học liệu số trên MS. Office 365 trong đào tạo kết hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày 14/9/2022, tại Hội trường Vũ Đình Liên đã diễn ra Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiệu quả học liệu số trên MS. Office 365 trong đào tạo kết hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. DOWNLOAD TÀI LIỆU:  LINK Tọa