Bồi dưỡng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Bồi dưỡng

Tổ chức khóa tập huấn “Sử dụng và vận hành các khóa học trực tuyến bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh phổ thông về phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm”

Từ ngày 11-14/6/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức khóa tập huấn “Sử dụng và vận hành các khóa học trực tuyến bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh phổ thông về phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm” dành cho 120 giảng viên huấn luyện và cán bộ kỹ thuật của 10 đơn vị được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong cả nước. Chương trình này là một phần trong việc triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Lễ khai giảng các khóa bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên Học viện Cảnh sát Nhân dân

Trong khóa học lần này, 40 học viên sẽ theo học khóa nâng cao nghiệp vụ sư phạm và 25 học viên sẽ theo học khóa bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học bằng ngoại ngữ. Tất cả các học viên trong buổi khai giảng đều bày tỏ sự hào hứng với chương trình giảng dạy được biên soạn riêng cho khóa học.