AKS Core – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: AKS Core

Tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 giai đoạn 2021-2022

Ngày 29/3/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 (giai đoạn 2021-2022).