20232024.tuan05 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan05

Sinh viên ngành Kinh tế – Tài chính học tập cùng diễn giả với chủ đề “Làm việc trong môi trường đa quốc gia & những kinh nghiệm đáng giá”

Ngày 02/08/2023, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế – Tài chính đã được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi với diễn giả trong khuôn khổ môn học Đạo đức và chính trị trong kinh doanh. Tại buổi gặp mặt, diễn giả đã cùng