20232024.tuan04 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan04

[Ảnh] Những góc nhỏ trường U

Hình ảnh giảng đường, góc sân trường hay khoa Pháp mộng mơ vốn đã trở thành những thứ rất quen thuộc với thầy cô và sinh viên ULIS. Vì vậy nhiều lúc ta đã thấy nó thật bình thường nhưng nếu dành thời gian nhìn