20222023.tuan47 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan47

Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ hai

Ngày 22/5/2023, phiên họp thứ hai của Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng. Trong phiên họp, Đồng chí Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022-2027.