20212022.tuan47 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan47

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa NN&VH Hàn Quốc, 28 năm giảng dạy tiếng Hàn và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 14/05/2022 đã diễn ra chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa NN&VH Hàn Quốc, 28 năm giảng dạy tiếng Hàn tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam –