20202021.tuan42 – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan42

Tập huấn hướng dẫn dịch và phương pháp giảng dạy môn dịch thông qua việc sử dụng phần mềm ứng dụng Zoom

Ngày 9/4/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Tập huấn hướng dẫn dịch và phương pháp giảng dạy môn dịch thông qua việc sử dụng phần mềm ứng dụng Zoom cho thầy cô giảng dạy bộ môn dịch và cán bộ quan tâm trong toàn trường.