Phê duyệt Đề án tuyển giáo viên, giảng viên, trợ giảng là người bản ngữ cho năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phê duyệt Đề án tuyển giáo viên, giảng viên, trợ giảng là người bản ngữ cho năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024

Cụ thể như sau: