PGS. TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng/Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng/Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

PGS.TS. Lâm Quang Đông hiện là Phó Hiệu trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài sau nhiệm kỳ Trưởng Khoa tiếng Anh rồi Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. PGS.TS. Lâm Quang Đông đã giảng dạy tiếng Anh bậc đại học từ năm 1989, và sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ (TESOL) tại Đại học Boston, Hoa Kỳ năm 1995, ông bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Các môn học ông đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Anh phổ thông, Tiếng Anh chuyên ngành, Ngữ pháp tiếng Anh, Đào tạo Phiên dịch, Nhập môn văn hoá Anh-Mỹ, Lý luận về học tập và thụ đắc ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ/ngôn ngữ thứ hai (EFL/ESL), Thiết kế chương trình và tài liệu dạy-học tiếng Anh, Ngôn ngữ học đại cương, Ngôn ngữ học tri nhận và Ngữ nghĩa học.

2. Liên hệ

ĐT: 0913323447

Email: lamquangdong@vnu.edu.vn; volamthudong@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Ngữ nghĩa học; Ngôn ngữ học tri nhận; Dịch thuật

4. Đề tài nghiên cứu

Đề tài quốc tế do Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc KFAS tài trợ Giáo dục tiếng Anh: phương pháp và chính sách ở Hàn Quốc và bài học đối với Việt Nam. Seoul, 2012.

Đề tài cấp ĐHQGHN Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có kết cấu vị từ chuỗi tiếng Việt và kết cấu tương ứng trong tiếng Anh, Hà Nội 2013

5. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của PGS.TS. Lâm Quang Đông là giáo trình Tiếng Anh dành cho sinh viên Luật, Hà Nội: NXB ĐHQGHN, 2002; chuyên khảo Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với nhóm vị từ trao/tặng (trong tiếng Anh và tiếng Việt), Hà Nội: NXB KHXH, 2008; bản dịch tiếng Việt (NXB ĐHQGHN, 2017) chuyên khảo Ngữ nghĩa giới từ tiếng Anh: khung cảnh không gian, nghĩa nghiệm thân và tri nhận của hai tác giả Andrea Tyler và Vyvyan Evans, Cambridge: NXB Đại học Cambridge, 2003 ngoài nhiều bài báo công bố trên các tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ & Đời sống, Từ điển học và Bách khoa thư, và Nghiên cứu nước ngoài cũng như các bài trình bày hội nghị hội thảo khác.