Những vấn đề cần lưu ý trong ứng dụng CNTT trong giảng dạy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Những vấn đề cần lưu ý trong ứng dụng CNTT trong giảng dạy

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Viện ĐBLCGD, ĐHQGHN biên soạn:

Link đọc online: tại đây