Một số ý tưởng về sử dụng công nghệ trong giảng dạy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số ý tưởng về sử dụng công nghệ trong giảng dạy

Cẩm nang “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy đại học” do Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, Viện ĐBLCGD, ĐHQGHN biên soạn:

Link đọc online: tại đây