[Infographic] Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, với mong muốn tạo sự thuận tiện trong việc tìm hiểu văn bản, quy định mới, phòng Thanh tra và Pháp chế trân trọng giới thiệu đến các bạn Đoàn viên, thanh niên infographic Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005.

Luật Thanh niên năm 2020 có 07 Chương, 41 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.