Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội