LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 TỪ NGÀY 05.6.2017 ĐẾN NGÀY 11.6.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 TỪ NGÀY 05.6.2017 ĐẾN NGÀY 11.6.2017

THỨ HAI, 05.6.2017

8h00 -9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

9h30 – 10h15 tại phòng 208A, A1: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu.

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

10h15 – 11h00 tại phòng 208A, A1: Họp thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch CĐ Trường), Trịnh Đức Thái (Trưởng phòng TCCB), Dương Quỳnh Hoa (Phó Trưởng phòng TCCB).

15h30-17h00 tại phòng 410, A1: Tọa đàm “Hướng dẫn xin tài trợ từ Quỹ Sumitomo – Nhật Bản”.

Thành phần: Phòng KHCN, Phòng HTPT, cán bộ quan tâm.

THỨ BA, 06.6.2017

8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Họp lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng khoa SĐH.

10h00-11h30 tại phòng 410, A1: Lễ khai giảng khóa Bồi dưỡng tiếng Việt cho các học viên an ninh- cảnh sát nước  ngoài.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN, giáo viên, học viên, khách mời; đại diện lãnh đạo Cục đối ngoại Bộ Công an, đại diện Đại sứ quán các nước có học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

14h00-15h30 tại phòng 401, A1: Làm việc với Công ty cổ phần giáo dục Tinh Vân về ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá năng lực tiếng Anh.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), bà Lê Thị Khánh Trang (Phòng KHTC).

14h00-15h30 tại phòng 401, A1: Làm việc với Công ty cổ phần giáo dục Tinh Vân về ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá năng lực tiếng Anh.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), bà Lê Thị Khánh Trang (Phòng KHTC).

THỨ TƯ, 07.6.2017

8h00-8h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban chỉ đạo thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2017.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

8h30-10h00 tại phòng 301, A1: Họp triển khai thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2017.

Thành phần: Ban chỉ đạo thi NLTN, ông Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), ông Nguyễn Tử Huy và ông Vũ Xuân Kiên (P.QT); Khoa NN&VH Nhật Bản: Ban Chủ nhiệm và các giáo viên phụ trách thi Năng lực tiếng Nhật.

8h00 -10h00 tại phòng 401, A1: Họp nhóm viết thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Nhà nước.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long,  PGS.Nguyễn Lân Trung, PGS. Lâm Quang Đông (P.KHCN), PGS. Nguyễn Hoàng Anh (Tạp chí NCNN), PGS. Hà Lê Kim Anh (P.ĐT),  TS. Phạm Minh Tiến và TS. Nguyễn Đình Hiền (Khoa Trung), TS. Vũ Thị Thanh Nhã (KTA), TS. Vũ Hải Hà (KSPTA), TS. Nguyễn Thị Minh Tâm và ThS. Nguyễn Việt Hùng (TT.NCGDNN&ĐBCL), ThS. Trần Hoàng Anh (P.KHCN).

THỨ NĂM, 08.6.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng Đào tạo.

10h00-11h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với đại diện Trường ĐH  Konstanz – Đức về việc hợp tác giữa hai Trường.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng phòng Đào tạo), đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Đức, bà Lê Tuyết Nga (giảng viên Khoa NN&VH Đức).

THỨ SÁU, 09.6.2017

9h30 -11h00 tại HT1, Sunwah: Tiếp đoàn đại biểu thanh niên Hàn Quốc đến thăm, giao lưu với sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, Bí thư Đoàn TN Trường. (Khoa NN&VH Hàn Quốc cử 20 sinh viên tham gia giao lưu).

14h30-17h00 tại phòng 410, A1: Lễ trao chứng chỉ tiếng Việt cho 21 sinh viên Đại học Dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN, giáo viên và học viên.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  • Trưởng các Phòng chức năng, các Trung tâm, VP Đảng ủy, VP Đoàn thể gửi Báo cáo kết quả công tác quý II/2017 và kế hoạch quý III/2017 về Phòng HCTH qua email doanphuongdhnn@gmail.com chậm nhất ngày 09/6/2017.
  • Phòng CTHSSV đầu mối phối hợp với Khoa Trung thực hiện công văn số 996/ĐHNN-HTQT về việc cử ứng viên dự thi vòng loại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 16, hạn nộp danh sách ứng viên tham gia dự thi trước ngày 09/6/2017; Thực hiện CV số 517/SDL-CSLT về việc tuyển chọn và lập danh sách sinh viên tình nguyện tham gia đội hình Hỗ trợ du lịch Thăng Long- Hà Nội, hạn nộp danh sách tình nguyện viên trước ngày 10/6/2017.
  • Phòng KHTC đầu mối phối hợp với phòng TCCB, QT thực hiện CV số 1733/ĐHQGHN-KHTC về việc thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017, hạn nộp phiếu điều tra trước ngày 10/6/2017.
  • Từ ngày 09/6-13/6/2017:  Phòng HCTH tổ chức nghỉ hè cho CBVC đơn vị.