Lễ Bế Giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ Bế Giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2018

Lễ Bế Giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 vào thứ 6 ngày 12/10/2018