[Infographic] Những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 13/5/2023 đã có 1.025.166 lượt đăng ký thi tốt nghiệp THPT thành công, tăng khoảng 24.000 thí sinh so với năm 2022. Dưới đây là một số điểm mới về kỳ thi thí sinh cần phải biết:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/6/2023.

Phòng Thanh tra và Pháp chế