Hội nghị lần thứ I BCH Công đoàn Trường khóa XX – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị lần thứ I BCH Công đoàn Trường khóa XX

Ngày 24/5/2023, BCH Công đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên thứ nhất. Tại Hội nghị, BCH đã tiến hành thảo luận và thống nhất danh sách đề cử các chức danh chủ chốt của BCH gồm Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường.

Hội nghị cũng đã nhất trí cao bầu Ban thường vụ Công đoàn Trường gồm 4 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – CĐ Trung tâm CNTT-TT&HL
  2. Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – CĐ Phòng Quản trị
  3. Đ/c Trần Thị Mai Hương – CĐ Khoa Tiếng Anh
  4. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh – CĐ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trường. Đồng chí Trần Thị Mai Hương giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.

Ủy ban Kiểm tra được bầu gồm:

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – Ủy viên

Đ/c Đoàn Thị Hồng Hải – Ủy viên