Danh sách thí sinh đăng ký dự thi thử lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 1 ngày 06/03/2022 đã nộp lệ phí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi thử lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 1 ngày 06/03/2022 đã nộp lệ phí

TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI

  • Thí sinh sử dụng số điện thoại đã đăng ký để tra cứu.
  • Danh sách được cập nhật đến 15h30 ngày 24/02/2022.
  • Thời hạn nộp lệ phí dự thi thử đợt 1: từ ngày 23/02/2022 đến hết ngày 25/02/2022.
  • Hội đồng thi sẽ thông báo số báo danh, phòng thi, lịch tập huấn cho từng thí sinh theo đúng lịch Nhà trường đã công bố.
  • Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo bằng hình thức nhắn tin vào số điện thoại 0979292969.