Danh sách tạp chí quốc tế và trong nước – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách tạp chí quốc tế và trong nước

Phòng Khoa học – Công nghệ thông báo danh sách tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm (tính tới tháng 2/2017) liên quan tới các lĩnh vực trọng tâm của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong 2 file đính kèm để các thầy cô tham khảo.