Đăng ký tham gia hội thảo khoa học quốc gia 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký tham gia hội thảo khoa học quốc gia 2020

Hội thảo khoa học quốc gia 2020: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 24/4/2020 trên nền tảng hội thảo trực tuyến – zoom meeting rooms.

Quý thầy cô đăng ký tham gia hội thảo tại link dưới đây:
https://forms.gle/L6qFABPJd46iCMHw7