Đại hội Công đoàn Phòng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại hội Công đoàn Phòng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 27/02/2023, Đại hội Công đoàn Phòng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, đồng chí Phạm Văn Kim, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng quản trị và toàn thể 36 cán bộ, viên chức, người lao động.

Đại hội đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn giai đoạn 2017 -2023, kế hoạch phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn bộ phận; thảo luận về các báo cáo và góp ý xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung, dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 5 đồng chí.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Trường đánh giá cao những nỗ lực của BCH công đoàn và đoàn viên trong đơn vị. Mặc dù phần lớn thời gian của nhiệm kỳ trong tình trạng dịch bệnh nhưng các nhiệm vụ của đơn vị vẫn được hoàn thành đúng hạn, có kết quả tốt. Công tác vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, lao động được triển khai tích cực. Cán bộ viên chức được quan tâm, động viên kịp thời và có cố gắng lớn trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều bộ phận, cá nhân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể biểu dương khen thưởng. Trong thời gian tới, BCH công đoàn đơn vị cần phát huy hơn nữa để tạo khối đoàn kết trong lao động và thi đua, tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên người lao động trong đơn vị để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Nhà trường.